Home » News » Monthly: March 2016
Monthly: March 2016
head

ขอเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สนใจร่วมงานสัมมนา “โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” ที่จะทำให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมการบริหารจัดการของเสียเป็นเรื่องง่าย โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2559  เวลา 8:30 – 15:00น.  ณ โรงแรมแกรนด์ อินคำ ห้องกิ่งแก้ว ติดสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ และกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมนาได้ที่ ดาวน์โหลดและสมัครเข้าร่วม