Home » News » Monthly: July 2018
Monthly: July 2018
Songkla_11_Jul_18 copy

                อบจ.สงขลา เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เดินหน้าบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี พร้อมป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น                 วันนี้ (11 ก.ค. 61) ที่อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจารึก ไชยประภา หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบรักษาราชการผู้อำนวยการกองผังเมือง และนางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง กองผังเมือง ร่วมให้การต้อนรับ มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ […]