Home » News » เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (OTECH) ภายใต้กิจกรรมยกระดับเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563″
เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (OTECH) ภายใต้กิจกรรมยกระดับเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563″
Banner0001

กิจกรรมดี สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอเชิญผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ  สมัครเข้าร่วมโครงการ “การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (OTECH)” ลดค่าใช้จ่าย กระตุ้นยอดขาย เพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านระบบ online เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ OTOP ในสถานการณ์ปัจจุบัน

Brochure_DIP_OTECH_2020_Ver2

OTECH

*** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ***    สนใจคลิก!!

หรือ สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ โทร.  096-714-5258

www.facebook.com/otop.otech19760