Home » News » ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาพิธีตัวเปิดโครงการ และฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs, OTOP และ Start up ในจังหวัดราชบุรี “ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP”
ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาพิธีตัวเปิดโครงการ และฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs, OTOP และ Start up ในจังหวัดราชบุรี “ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP”
เชิญชวน OTOP2

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาพิธีตัวเปิดโครงการ และฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs, OTOP และ Start up ในจังหวัดราชบุรี  “ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP”  ใน วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี

ติดต่อลงชื่อเข้าร่วมสัมมนา  ได้ที่  คุณน้อง : 09-6714-5258  หรือ คุณโบว์ : 08-3505-5119

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ และกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมนาได้ที่ ดาวน์โหลดและสมัครเข้าร่วมสัมมนาพิธีตัวเปิดโครงการ

หมายเหตุ : ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

00_เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ

More from my site