Home » News » Daily: March 21, 2018
Daily: March 21, 2018
เชิญชวน OTOP2

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาพิธีตัวเปิดโครงการ และฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs, OTOP และ Start up ในจังหวัดราชบุรี  “ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP”  ใน วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี ติดต่อลงชื่อเข้าร่วมสัมมนา  ได้ที่  คุณน้อง : 09-6714-5258  หรือ คุณโบว์ : 08-3505-5119 ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ และกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมนาได้ที่ ดาวน์โหลดและสมัครเข้าร่วมสัมมนาพิธีตัวเปิดโครงการ หมายเหตุ : ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย